Skip to main content

Identitetet Shqiptare: Mite dhe histori

Date

Stephanie Schwandner-Sievers dhe Bernd J. Fischer Historia e Shqipërisë përshkohet nga mite dhe tregime mitologjike që shpesh iu shërbejnë qëllimeve politike, që nga përshkrimi i “themeluesit legjendar të kombit”, Skënderbeut e deri te bëmat e UÇK-së në luftën e kohëve të fundit në Kosovë. Shkrimet, në librin Identitete shqiptare, nga një grup studiuesish të kombësive dhe disiplinave të ndryshme, si edhe nga specialistë jo-akademikë, zbërthejnë mitet mbizotëruese politike apo historiografike rreth të kaluarës dhe të tashmes së Shqipërisë, duke hedhur dritë mbi mënyrat se si mitet shqiptare kanë filluar të justifikojnë dhe të drejtojnë dhunën, të mbështesin pushtetin politik dhe të ushqejnë kohezionin e brendshëm. Libri Identitete Shqiptare fuqinë, që kanë akoma mitet edhe sot, pasi ato proceset politike dhe shoqërore në Shqipërinë pas-totalitare, të goditur nga kriza.

https://www.aiis-albania.org/?q=node/428

File Type: www
Categories: Albania
Tags: format: article, language: albanian
Author: Bernd J. Fischer, Dr Stephanie Schwandner-Sievers
Downloads: 1